ICOM—VLAANDEREN

Icom-vlaanderen is de vereniging van musea en museummedewerkers die zich tot doel stelt een kennisknooppunt te zijn waarin nieuwe informatie en kennis over het vakgebied wordt doorgegeven. Icom-vlaanderen ziet zichzelf als museologische denktank & reflectiekamer.

Leden van
Icom-vlaanderen

Algemene Vergadering 2015

Kazerne_Dossin_400px.jpg
Dossin Kazerne, awg architects

Algemene Vergadering Icom België

i.s.m. ICOM Wallonië

maandag 30 maart 2015, 9u30-16u30

Op 30 maart 2015 houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, en ook de Algemene Ledenvergadering van ICOM België, samen met ICOM Wallonië. Het volledige programma kan u terugvinden in onze uitnodiging .

Inschrijven kan door te mailen naar office@icom-vlaanderen.be .
Voor deelname aan het onthaal en het lunchbuffet, gelieve vóór 25/03/2015 € 25 over te maken op het rekeningnummer (IBAN) BE39 4099 5319 7119 – (BIC) KREDBEBB van icom-vlaanderen vzw met vermelding “ALV 30 maart 2015 + uw naam”.

Wij nodigen u ook uit om kennis te nemen van de bijgesloten documenten jaarverslag 2014 ,
verslag Algemene Vergadering 24-03-2014 , volmacht Algemene Vergadering 30-03-2015 en Kandidaatstelling voor de Raad van Bestuur .

We hopen u zeer talrijk te mogen begroeten.

De Raad van Bestuur

Locatie:
Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen, + 32 (0)15 29 06 60
www.kazernedossin.eu