ICOM—VLAANDEREN

Icom-vlaanderen is de vereniging van musea en museummedewerkers die zich tot doel stelt een kennisknooppunt te zijn waarin nieuwe informatie en kennis over het vakgebied wordt doorgegeven. Icom-vlaanderen ziet zichzelf als museologische denktank & reflectiekamer.

Leden van
Icom-vlaanderen

Werkbezoek:
Artothèque,
Mons 2015

maandag 30 november 2015, 14-17u

Artothèque.jpg

De kapel van het voormalige ursulinenklooster gaat een nieuw leven tegemoet. Het kreeg een nieuwe bestemming als ‘juweelkistje’ voor het Bergens kunstpatrimonium.
De ‘Arthotèque’ is niet alleen een depot, maar ook een centrum voor onderzoek, restauratie en erfgoedstudie. U kan er de collecties bekijken, die in andere musea niet permanent worden tentoongesteld. Op die manier speelt het centrum ook een belangrijke rol bij de ontsluiting van de collecties voor een groot publiek. Er is namelijk fors geïnvesteerd in een indrukwekkende digitale toepassing die het mogelijk maakt om voorwerpen tot leven te roepen. Ook de ‘verborgen’ beroepen en werkzaamheden van een museum worden getoond. Een ‘must see’ voor elke museummedewerker!

De rondleiding door de heer Michel De Raymaeker, hoofdconservator van de gemeentelijke collecties, gebeurt in het Frans.

Graag inschrijven via office@icom-vlaanderen.be uiterlijk op woensdag 25 november 2015.

Werkbezoeken zijn voor leden gratis. Aan medebezoekers van leden vragen we € 5,00 over te schrijven op rekening van ICOM Vlaanderen vzw, (IBAN) BE39 4099 5319 7119 – (BIC) KREDBEBB.

Locatie
Artothèque, rue Claude de Bettignies, 1-3, 7000 Mons
www.artotheque.mons.be

opkomend